Legislatie

COLABORÂND CU SQUEEZE IT, ÎN CALITATE DE UNITATE PROTEJATĂ, BENEFICIAȚI NUMAI DE AVANTAJE

Companiile care au peste 50 de angajați, dar nu au angajat în structura personalului minim 4% persoane cu nevoi speciale, sunt nevoite să platească către bugetul de stat impozit.

Impozitul este egal cu jumătate din salariul minim pentru fiecare persoană cu nevoi speciale, care ar fi necesară să fie angajată conform acestei legi.

Squeeze It, în calitate de unitate protejată vă oferă alternativa de a reinvesti aceste fonduri, conform legislației în vigoare.

Cum se calculează numărul de salariați la care trebuie sa ma raportez?

Numărul de angajați pe care trebuie să-l luați în calcul este numărul mediu de angajați din lună.

Numărul mediu lunar de salariați din fiecare lună îl determinați ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariați din luna respectivă, împărțită la numărul total de zile calendaristice.

În efectivele zilnice veți include și:

  • Zilele de repaus săptămâna
  • Zilele de sărbători legale
  • alte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează

În efectivele zilnice nu vor fi incluși:

  • Salariații aflați în concediu fără plată
  • Salariații aflați în grevă
  • Salariații detașați la lucru în străinătate legale, nu se lucrează
  • Salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate

Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală vor fi luate în calcul efectivele de salariați din ziua lucrătoare precedentă, cu excepția persoanelor al căror contract individual de muncă a încetat in acea zi.

Important

Salariații care nu sunt angajați cu normă întreagă vor fi incluși în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă.

Procentul de 4% aplicat asupra numărului mediu de salariați astfel calculat va fi un număr format din două zecimale pe care îl veți înmulți cu 50% din salariul minim brut pe țară.

Se pot combina obligațiile alternative?

Puteți achiziționa produse de la unități protejate doar parțial, existând posibilitatea plății doar a sumei neacoperite.
În situația în care achiziționați produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată bugetului de stat, veți datora bugetului de stat diferența de sumă.
În situația în care achiziționați produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată bugetului de stat în luna respectivă, nu datorați nicio sumă bugetului de stat.
Diferența în plus o veți reporta în luna următoare, în sensul diminuării sumei de plată.

 

Concluzie

Sumele datorate bugetului de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe țară înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu ați angajat persoane cu handicap, precum și suma echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru neangajarea persoanelor cu handicap, utilizată pentru achiziționarea de produse sau servicii de la unități protejate autorizate, pe bază de parteneriat o veți declara Fiscului cu:

Formularul 100 – Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat
Poziția 25 – Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate.

Acte normative aplicabile

Art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Art. 1-7 din Instrucțiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008
Art. I pct. 3 din Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.809/2008 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Skip to content